Yasaklı Ürünler


Yasaklı Ürünler
•  Airbag ve ekipmanları
•  Alım-satımı devlet iznine tabi olan ürünler
•  Ateşli silahlar ve bıçaklar
•  Askeri teçhizat
•  Canlı hayvan
•  Çalıntı mallar, seri numarası çıkarılmış ürünler
•  Dinleme cihazları
•  Hisse senedi, tahvil, bono
•  İnsan organları
•  Kaçak ve ithalatı yasak ürünler
•  Kopya ve bandrolsüz ürünler
•  Kültür ve tabiat varlıkları
•  Maymuncuk ve kilit açıcılar
•  Promosyon ürünleri
•  Pornografik içerikli malzemeler
•  Radar dedektörleri
•  Reçeteli ilaçlar, lensler, endikasyon bilgisi içeren ürünler
•  Resmi kıyafetler ve üniformalar
•  Riskli İşlemler
•  Sahte veya Replika ürünler
•  Şans oyunları biletleri
•  Telsiz ve komünikasyon cihazları
•  Toplu elektronik posta adresi listeleri
•  TV dekoderleri ve şifreli yayın çözücüler
•  Uyuşturucu madde ve kullanımını sağlayan araçlar
•  Ürün vasfına sahip olmayan listelemeler
•  Yanıcı ve patlayıcı maddeler
•  Yasaklı yayınlar
•  Veteriner Tıbbi Ürünler

Hukuki İhlal Gerçekleştirebilecek Ürünler
•  Kontratlar
•  Telif hakkına sahip ürünler
•  Yüz fotoğrafı, isimler ve imzalar
•  Oyunlar (5 yıldan eski olmayan lisanssız oyunlar)
•  Yazılımlar (Lisanssız yazılımlar)
•  Tescilli marka olan ürünler
•  Yurt dışından kargo yoluyla gelen ürün

Rapor Et
Yukarıdaki maddelerde belirtilen nitelikte bir ürün satışı tespit ettiğinizde, ürün sayfalarında yer alan ürün kodu ile bu durumu kıbrıssepetim.com’a  bildirebilirsiniz. Gerekli inceleme ve değerlendirmeler ilgili birimlerimiz tarafından yapılacaktır.

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar
Kurusıkı, havalı, fişek atan, gerçek mermi veya plastik mermi atan, çalışan veya çalışmayan, antika özelliği olan veya olmayan, safari/avcılık malzemesi olan veya olmayan tüm ateşli silahların, biber gazı (göz yaşartıcı gaz), elektro şok cihazlarının, her türlü askeri mühimmatın (mermi, el bombası, molotof kokteyli, kara-deniz mayınların v.b.), saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış tüm diğer ateşli silahların kıbrıssepetim.com'da satışı yasaktır. Sadece Paintball'da kullanılan (boya püskürten) ateşsiz tabancaların ve su tabancalarının kıbrıssepetim.com’da satışına izin verilmektedir.

kıbrıssepetim.com’da boyutu ne olursa olsun her türlü sustalı bıçağın satışı yasaktır. Sustalı bıçakların yanı sıra, şişli baston, kasatura, pala, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ve oluklu bıçakların satışı da yasaktır.

Koleksiyon özelliği olan, en az 50 yıl önce üretilmiş kama, hançer, süngü ve kılıçların satışı yapılabilir. Mutfak gereci olarak yemek hazırlamada kullanılan; et, balık, tavuk, ekmek, peynir ve sebze kesme/doğrama bıçaklarının satışı yapılabilir. Eskrim spor dalında kullanılan kılıçların satışı da serbesttir.

Askeri Techizat

Her türlü askeri amaçlı savaş silahlarının, mermilerin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti askeri kurumları tarafından kullanılan veya kullanılmış olan her türlü teçhizatın satışı kıbrıssepetim.com’da yasaktır.
50 yıldan daha eski olan, ateşli silahlar kapsamında yer almayan askeri malzemelerin satışı serbesttir.

Canlı Hayvan
Evcil hayvanlar da dahil olmak üzere her türlü canlı hayvanın kıbrıssepetim.com’da satışı yasaktır. Tatlı su veya deniz akvaryumu balıkları, yosun, mercan gibi akvaryum canlılarının satışı serbesttir.

Hisse senedi, tahvil, bono
Tahvil, bono ve faaliyeti devam eden ve/veya borsada işlem gören şirketlerin veya kuruluşların hisse senetleri  kıbrıssepetim.com’da satışa çıkarılamaz.

Koleksiyon özelliğine sahip kıymetli kâğıtlarla, faaliyeti durmuş veya geçerliliğini yitirmiş eski hisse senedi ve tahviller kıbrıssepetim.com’da listelenip, satılabilir.

İnsan Organları

Kıbrıssepetim.com’da  insan, insan organları ve vücut parçaları satmak yasaktır. (Bu yasaklı ürünlere örnek olarak organlar, kan, kemik, sperm sayılabilir)

Saç (peruk veya postişi dahil) ve/veya sağlık kuruluşlarında kullanılabilecek iskelet, kafatası satmak serbesttir.

Kopya ve bandrolsüz ürünler
Telif hakkı kapsamında olup, izinsiz olarak çoğaltılan her türlü Divx, MP3, AVI, MPG, MPEG, WMP formatlarındaki ürünlerin satışı yasaktır. DVD veya VCD formatında satılan ürünlerin orijinal kayıt olmaları gerekmektedir. Yine aynı şekilde, sitede satışa sunulan yerli veya yabancı müzik CD veya kasetleri de orijinal kayıt olmalıdır.

Bununla birlikte; FSEK ve ilgili mevzuat uyarınca musiki ve sinema eserlerinin, bilgisayar oyunlarının çoğaltılmış nüshaları ile süreli olmayan yayınlara ticari dolaşıma girmeden önce KKTC  Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınacak bandrollerin yapıştırılması zorunlu olup bandrol alınması gereken eser, icra ve yapımların tespit edildiği kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyaller ile süreli olmayan yayınları; bandrol almaksızın dağıtan, satan veya her ne suretle olursa olsun başkalarının istifadesine sunanlar hakkında kanuni yaptırımlar uygulanmaktadır. Bu bakımdan bakanlıkça verilmiş bandrol taşımayan kaset, DVD, VCD, CD gibi taşıyıcı materyaller ile süreli olmayan yayınların ve benzeri ürünlerin satışı yasaktır.

Pornografik içerikli ve yetişkinlere özel malzemeler
kıbrıssepetim.com’da pornografik içerikli malzeme olarak nitelendirilen ürünler:
İnsan genital organlarını, cinsel aktiviteye yönelik sunan tüm materyaller,
Üzerinde, 18 yaş ve üstü alabilir/izleyebilir ibaresi bulunan cinsel aktiviteye yönelik materyaller,
Görsel olarak, insan dahil her türlü canlının cinsel aktivitesini tanıtan materyaller.

kıbrıssepetim.com’da pornografik malzeme olarak nitelendirilmeyen ürünler:

Herhangi bir katalogun, kitabın veya yayının içeriğinde küçük veya sadece belirli bir bölümü oluşturan (tamamını kapsamayan) cinselliğe yönelik materyaller,
Sanat eserleri ve koleksiyon malzemelerinde (resim, heykel, figür, kartpostal, dergi vb.) kullanılan görseller.

Radar detektörleri

Polis radarlarını tespit eden, çalışan veya çalışmayan her türlü radar detektörünün satışı yasaktır.

Reçeteli ilaçlar, lensler, endikasyon bilgisi içeren ürünler
Reçete ile satılan her türlü ilacın kıbrıssepetim.com’da satışı yasaktır. Doktor reçetesi ile alınabilen numaralı gözlük (antika veya koleksiyon özelliği bulunan gözlükler hariç), işitme cihazları ve reçeteli veya reçetesiz ilaç yapımında kullanılan maddelerin satışı yasaktır. Ayrıca evcil hayvanlara reçete ile verilen ilaçların da satışı da yasak kapsamındadır.

Optisyenlik hakkındaki kanun gereği; numaralı gözlük camı, gözlük çerçevesi satmak, gözlük montajı ve her türlü lensi satma yetkisinin optisyenlik mesleğini icra eden optisyenlere verilmiş olması ve satışın en yüksek sağlık idaresinden alınan ruhsat çerçevesinde optisyenlik müessesesi adı altında gerçekleşmesinin zorunlu olması sebebiyle kıbrıssepetim.com’da her türlü lens, numaralı gözlük camı ve gözlük çerçevesi satışı yasaktır.

Ürünlere ilişkin reklam ve ilanlarda, kullanıcıları yanıltıcı, yanlış, eksik ve kamu sağlığını bozucu nitelikte bilgiler içermesi ve özellikle hastalık olarak kabul edilen ve tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkları önlediği, tedavi ettiği yada tedavisine yardımcı olduğu, hastalıkları iyileştirdiği ve/veya ilaç niteliğinde olduğu şeklindeki beyanlara yer verilmesi yasaktır.

Resmi kıyafetler ve üniformalar
Polis, zabıta, asker, pilot, hava yolu ve bunun gibi, bir rütbe veya kamu görevinin veya mesleğin resmi kullanımına tahsis edilmiş üniformaların, elbiselerin, kıyafet ve aksesuarların kıbrıssepetim.com’da satışı yasaktır.

Sahte veya replika ürünler
Hangi ürünler replika veya taklit olarak nitelendirilir?

Gerçek üreticisinin ve marka sahibinin üretmediği veya izni olmaksızın üretilen ürünler, replika/taklit ürünlerdir ve kıbrıssepetim.com’da listelenmesi yasaktır.


Şans oyunları biletleri/kuponları
Sonucu ileriki bir tarihte belli olacak şans oyunu (loto, spor toto, kazı-kazan, piyango v.b.) biletlerinin ve kuponlarının satışı yasaktır. Ancak geçmiş tarihli piyango, şans oyunu bilet ve kuponlarının satışı serbesttir.

Ürün vasfına sahip olmayan listelemeler

kıbrıssepetim.com’da yapılan tüm listeleme içeriklerinin ürün vasfını taşıması gerekmektedir. Ürün vasfını taşımayan, mal veya hizmet kapsamına girmeyen ve bu mal ve hizmeti tanımlama amacı dışındaki tüm içerikler yasak kapsamındadır. Ayrıca listelenen ürünlerin niteliği, kapsamı, adedi, ürünle ilgili alıcının bilmesi gereken tüm bilgiler listeleme içeriğine alınmalıdır.


kıbrıssepetim.com’daki satışım neden erken sona erdi?
Satışı söz konusu olan bir ürünün, Kıbrıssepetim.com’da ne şekilde listeneceği ve tanımlanacağı Listeleme Kuralları bölümünde açıklanmaktadır. Bu kurallara uygun olarak listelenmeyen ürünlerin satışı, kıbrıssepetim tarafından durdurulabilir. Bu durumda kıbrıssepetim.com, listelemenin sona erdirildiği konusunda satıcıya e-posta yoluyla bilgilendirir.

Eğer kıbrıssepetim.com’da başlattığınız satış erken sona erdiyse ürününüz;

a) Kanuna aykırıdır.
b) kıbrıssepetim.com’un Yasaklı Ürünler bölümünün kapsamındadır.
c) Bir üçüncü şahsın telif hakkı, tescilli markası veya başka hukuki bir hakkına tecavüz ediyordur.
d) Listelemeniz, kıbrıssepetim.com’un Listeleme Kuralları'na uygun değildir.